The safety of our clients has top priority. We have a spacious restaurant and we take all the necessary measures to guarantee the safety of our clients.

De veiligheid van onze klanten is heel belangrijk. We hebben een ruim restaurant en we nemen alle nodige maatregelen om de veiligheid van onze klanten te garanderen.